fb1a_1png                                                                                        dolacz-do-nas-na-facebookjpg                                                                                          22_05_2017_logokowrc_2jpg
 


ZABYTKI


Niezwykłej urody park krajobrazowy założony na początku XX wieku przez Ludwikę i Adama Czartoryskich, zaprojektowany został przez Franciszka Szaniora, który był również projektantem cenionego powszechnie parku Ujazdowskiego w Warszawie. Do majątku w Krasnem sprowadzone zostały egzotyczne rośliny nie tylko z Ameryki i Azji. Aleja grabowa o długości 1,5 km, otaczająca urokliwe stawy, jest najdłuższą w Polsce. W segmencie parku otaczającym ruiny zamku rośnie unikatowe drzewo korkowe. Do najcenniejszych zabytków w Krasnem zalicza się późnorenesansowy kościół zbudowany w latach 1570 – 1575. W roku 1739 rozbudowany został na barokową bazylikę. We wnętrzach zachowały się pamiątkowe tablice i pomniki nagrobne związane z rodziną Krasińskich. Ściany pokryte są freskami wykonanymi w 1747 roku przez Sebastiana Ecksteina. W dobrym stanie jest neogotycka wieza wodociągowa z II połowy XIX wieku. Z dawnego zespołu pałacowo – parkowego pozostały ruiny pałacu i willi ale zachowały się cenne obiekty jak spichlerz, młyn, oficyna, warsztaty naprawcze, dwie stajnie, ujeżdżalnie, obory. Zabytki historyczne, które zachowały się szczęśliwie w Krasnem są świadectwem kultury polskiej, kultywowanej w tym regionie przez pokolenia Polaków.