fb1a_1png                                                                                                 dolacz-do-nas-na-facebookjpg                                                                                                    22_05_2017_logokowrc_2jpg


PRODUKCJA


Spółka prowadzi działalność produkcyjną w zakresie upraw roślinnych i hodowli bydła mlecznego rasy czarno-białej. W produkcji roślin dominują uprawy pszenicy, rzepaku i buraków cukrowych. Służy ona zarówno zaspokojeniu własnych potrzeb jak i sprzedajemy dobrej jakości zboże konsumpcyjne i paszowe.

Spółka posiada 800 ha użytków rolnych.


Stado krów liczy ok. 100 sztuk a po zmodernizowaniu obór i zautomatyzowaniu procesów technologicznych produkcja mleka zostanie powiększona. Oferujemy do sprzedaży mleko, żywiec wołowy i jałówki cielne