fb1a_1png                                                                                                  dolacz-do-nas-na-facebookjpg                                                                                            kowr_jpg


HODOWLA KONICENNIK USŁUG


W STADNINIE KONI „KRASNE” obowiązujący od 01.01.2018 r.

STAWKI /BRUTTO/ ZA UTRZYMANIE KONI W PENSJONACIE:


1. Ogiera - 30,00 zł/dobę
2. Klaczy ze źrebakiem - 27,00 zł/dobę
3. Klaczy bez źrebięcia - 23,76 zł/dobę

4. Roczniaka, odsadka i wałacha - 23,76 zł/dobę
5. Odebranie porodu klaczy - 150,00 zł
6. Obsługa stanówki - 250,00 zł
7. Badanie USG  (każdorazowe) - 50,00 zł


CENA /BRUTTO / STANÓWKI :


1. OG. Exaltation / IRE / - 2.000,00 zł


exaltationjpg


2. OG. Fairlypi - 3.000,00 zł


fairlypijpg

Opłata za stanówkę w/w ogierami płatna po zaźrebieniu klaczy. W przypadku stwierdzenia jałowości klaczy ( potwierdzonej ) zaświadczeniem lekarsko – weterynaryjnym ) w terminie do 01.10.2018 roku - opłata podlega zwrotowi.

* Zniżka 10%  z ceny stanówki, dla właścicieli klaczy zrzeszonych w PZHKPKA, którzy maja na bieżąco opłacone  wszystkie składki członkowskie  ( z 2018 rokiem włącznie)

Kontakt: kierownik działu hodowli koni Jarosław Księżuk tel. 698644571